Tiến độ xây dựng dự án căn hộ chung cư The Privia Khang Điền Quận Bình Tân đầu tháng 10/2023

Tiến độ Block A xây dựng đến tầng 10

Tiến độ Block B xây dựng đến tầng 13

Tiến độ Block C xây dựng đến tầng 16

Một số hình ảnh tại công trường thi công dự án The Privia Bình Tân được Theprivia.net.vn cập nhật mới nhất:

Tiến độ xây dựng căn hộ The Privia Khang Điền Quận Bình Tân tháng 10/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ The Privia Khang Điền Quận Bình Tân tháng 10/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ The Privia Khang Điền Quận Bình Tân tháng 10/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ The Privia Khang Điền Quận Bình Tân tháng 10/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ The Privia Khang Điền Quận Bình Tân tháng 10/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ The Privia Khang Điền Quận Bình Tân tháng 10/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ The Privia Khang Điền Quận Bình Tân tháng 10/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ The Privia Khang Điền Quận Bình Tân tháng 10/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ The Privia Khang Điền Quận Bình Tân tháng 10/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ The Privia Khang Điền Quận Bình Tân tháng 10/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ The Privia Khang Điền Quận Bình Tân tháng 10/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ The Privia Khang Điền Quận Bình Tân tháng 10/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ The Privia Khang Điền Quận Bình Tân tháng 10/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ The Privia Khang Điền Quận Bình Tân tháng 10/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ The Privia Khang Điền Quận Bình Tân tháng 10/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ The Privia Khang Điền Quận Bình Tân tháng 10/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ The Privia Khang Điền Quận Bình Tân tháng 10/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ The Privia Khang Điền Quận Bình Tân tháng 10/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ The Privia Khang Điền Quận Bình Tân tháng 10/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ The Privia Khang Điền Quận Bình Tân tháng 10/2023

The Privia được thiết kết lấy bố cục hình chữ U với 3 block tháp – Tháp A, B và C, với hướng chính là hướng Đông và các Block đều cách nhau giúp đối lưu gió.

BLOCK A: Có 18 căn/sàn, 4 thang người 1 thang hàng, thiết kế chữ L, căn hộ bắt đầu từ tầng 4, 1 sàn có 2 căn studio, 3 căn 1PN+, 4 căn 3PN.

BLOCK B: Có 17 căn/ sàn, 4 thang người, 1 thang hàng, thiết kế chữ I, căn hộ bắt đầu từ tầng 5, 1 sàn có 7 căn 1PN+, 2 căn 3PN, 8 căn 2PN+.

BLOCK C: Có 18 căn/sàn, 4 thang người 1 thang hàng, thiết kế chữ L, 1 sàn có 5 căn 1PN+, 2 căn 3PN, 11 căn 2PN+.

Dự án The Privia Khang Điền có mật độ xây dựng thấp, phần lớn khuôn viên dành để phát triển không gian tiện ích sinh hoạt chung, đạt mức lý tưởng đối với dự án cao cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *